Användningsvillkor

toolonlahtihelsinki.fi-webbplatsen är en webbplats och plattform för deltagande som upprätthålls av Helsingfors stads kultur- och fritidssektor, genom vilken man samlar in idéer och önskemål om utvecklingen av Tölöviken från invånare, klienter, stadsbor och turister. Helsingfors stad och Tölövikens aktörsnätverk utnyttjar informationen som samlats in i utvecklingsarbetet av Tölövikens område.

Idéerna samlas in genom en enkät, där frågor har delats in i olika teman. Enkäten ger respondenterna idépar, där respondenten antingen väljer det alternativ av de två de föredrar eller hittar på en helt ny idé. Respondenterna kan efter att de svarat ifall de så önskar delta i en utlottning genom att lämna sina kontaktuppgifter genom webbplatsen.

För webbplatsen ansvarar kommunikations- och marknadsföringstjänsterna inom Helsingfors stads kultur- och fritidssektor.

Kultur- och fritidssektorn ansvarar inte för eventuella direkta eller indirekta kostnader eller skador som innehållet eventuellt orsakar.

Användning av webbkakor

Till besökarnas datorer kan ibland överföras så kallade webbkakor (”cookies”). Med webbkakorna kan man bland annat samla in information om vilken sida du använt för att navigera till adressen, vilka www-sidor du bläddrat bland och när, vilken webbläsare du använder, vad din skärms resolution och operativsystem är, samt vad din dators IP-adress är, det vill säga från vilken webbadress dina data kommer från och var de tas emot.

Med hjälp av informationen från webbkakorna kan Helsingfors kultur- och fritidssektor och dess samarbetspartners kontrollera tjänstens besökarmängd och analysera och utveckla webbplatsen för att betjäna besökarna bättre. Uppgifterna som samlas in genom webbkakor kan användas för att producera reklam från Tölövikens aktörnätverk som inriktats baserat på de intressen besökaren visat. Vid inriktningen av reklamen genom webbkakor individualiseras inte besökaren, och uppgifterna kopplas inte till personuppgifter som eventuellt fåtts från besökaren i något annat sammanhang.

Besökaren kan förhindra användningen av webbkakor genom att ändra på inställningarna i sin webbläsare så att webbläsaren inte tillåter lagring av webbkakor. Att förhindra användningen av webbkakor kan dock påverka tjänstens funktion.